Algemene absintdiscussie

Thujon: Lachenmeier et al.

Helfrich (04/19/08 om 13:07:16):

Voor wie het gemist heeft, de bevestiging van wat we eigenlijk al wisten: Chemical Composition of Vintage Preban Absinthe with Special Reference to
Thujone, Fenchone, Pinocamphone, Methanol, Copper, and Antimony
Concentrations


http://www.feeverte.net/forum/index.php?showtopic=4713


The Thujone Concentration of Vintage Absinthe - Some Definitive Answers.

Absinthe is an alcoholic aperitif made from alcohol and distilled herbs or herbal extracts, amongst them grand wormwood (Artemisia absinthium) and green anise, but also usually including 4 other herbs: petite wormwood (Artemisia pontica), fennel, hyssop, and melissa (lemon balm).

The most popular misconception about absinthe is that it is an illicit drug, or at least similar to a drug in effect. This is not true. The hysteria surrounding absinthe in the early 20th century fueled the misconception that absinthe was a powerful intoxicant, caused hallucinations that drove men mad, threw them into epileptic fits, and made van Gogh slice off his ear.

The truth however, is both more interesting and less sensational. The story centers around a substance called thujone, which is a natural constituent of wormwood, and regarded as its 'active' ingredient. Thujone was said to be hallucinogenic and/or harmful, causing the distinct syndrome 'absinthism'; this is why there's been a widespread ban on absinthe all these years.

Scientists from the USA, the UK and Germany have now uncovered the truth about thujone in absinthe by, for the very first time, analyzing the actual thujone content of a representative sampling of original vintage absinthes. Their study has recently appeared in the American Chemical Society's peer-reviewed Journal of Agricultural and Food Chemistry but is already available on the internet. The full text can be accessed for free at: http://www.thujone.info/thujone-absinthe-39.html

Perhaps surprisingly, samples of absinthe made in France and Switzerland before the ban survive today. Still-sealed intact original bottles of the famous elixir emerge from the dust of history from time to time. In an extensive international effort, more than a dozen samples of authentic vintage pre-ban absinthes were collected, from bottles found in France, Switzerland, Spain, Italy, the Netherlands, and the USA. Only bottles of unquestioned authenticity were used (e.g. intact wax seals, original corks and labels).

In total, thirteen pre-ban absinthes, including many of the largest and most popular brands, were analyzed for thujone as well as for further parameters that have been hypothesized as contributing to the toxicity of pre-ban absinthe, including naturally occurring herbal essences (e.g. pinocamphone, fenchone), methanol, higher alcohols, copper, and antimony.

The results of the analysis show quite conclusively that the thujone concentration of pre-ban absinthe has been grossly over-estimated in the past. Papers published in the 1980's and 1990's postulated thujone concentrations as high as 260 mg/L, on the basis of purely theoretical calculations, not actual analysis. It's already well known that modern absinthes made according to historical recipes don't have anything like these levels of thujone ' now, this new study has shown that the original absinthes of the Belle Époque also had only very moderate levels of thujone. The total thujone content of the 13 pre-ban samples was found to range between 0.5 and 48.3 mg/L. Contrary to ill-informed speculation, the average thujone content of 25.4 ± 20.3 mg/L fell within the modern EU limit of 35 mg/L.

All other constituents were also toxicologically inconspicuous. Nothing besides ethanol was found in the absinthes able to explain the so-called syndrome 'absinthism'. In other words, the entire historical demonization of absinthe is based on a false premise ' that it is a thujone-rich drink. It isn't.

It is now increasingly clear in fact that well-made absinthes following authentic traditional recipes seldom have thujone levels much in excess of the EU limit. It seems that irrespective of the quantity of wormwood used, relatively little thujone makes it through the distilling process into the final distillate. The significance of this finding can't be overstated. Many herbs, including those commonly used in cooking, contain substances that if consumed in enormous quantities are potentially harmful. But common sense tells us that they are safe to use, because in practice these substances are only present in miniscule amounts. Likewise with absinthe ' yes it contains thujone, yes thujone is potentially harmful, but the quantity of thujone actually in a bottle of absinthe is extremely small.

 

Stijn - Huis Absinthia (04/19/08 om 13:24:37):

Mooi werk van Dirk Lachenmeier en de anderen, nu het nog bekend zien te krijgen bij Jan Modaal en zijn vrienden, zodat zij die beweren stevig te trippen van absinth(e) eindelijk hun mond houden.

Ik ben op dit moment ook bezig een stukje over thujon te schrijven voor men website, zodat ook de Engels-onkundigen in Vlaanderen en Nederland het allemaal kunnen begrijpen ;)

 

Zenzero (04/19/08 om 16:56:54):

Thujon? Ik drink absint niet vanwege de thujon, ik drink thee, niet omdat het gallotannine bevat en drink koffie, maar niet om de cafeïne.

 

Helfrich (04/19/08 om 17:19:12):

Ik begin de dag soms met een ibuprofennetje omdat het zo waanzinnig lekker smaakt. Absint drink ik onder andere omdat er ethanol in zit.

 

Zenzero (04/19/08 om 18:36:49):

Ik was serieus, maar dat kan hier blijkbaar niet.

 

Zenzero (04/19/08 om 18:56:51):

Ik neem trouwens regelmatig een Aspirientje die smaak van acetylasalicylzuur, héérlijk.

 

Zenzero (04/19/08 om 20:03:34):

Dan heb ik het liever over de meer plausibele aspecten en eigenschappen van absint en de theorieën die daar over bestaan, de groene kleur
die verfraaid wordt door verdigris en tevens als gunstige nevenwerking de drinker zal doen laten hallucineren en…

Te moeilijk, nu al, dus dat wordt me nog wat.

 

Stijn - Huis Absinthia (04/19/08 om 20:30:08):

Ok jongens, willen jullie even kijken op deze pagina of ik geen fouten heb gezet... Ik hoop het niet, maar ik wil wel zeker zijn. Bedankt alvast! En drink er nog eentje ;)

 

Zenzero (04/19/08 om 20:47:40):

Ik heb in ieder geval niets vreemds ontdekt,
klinkt allemaal aannemelijk en het leest lekker weg.

Bravo.

 

Helfrich (04/19/08 om 20:51:21):

De strekking van je betoog klopt wel, volgens mij. Ik heb wel wat moeite met de kwalificatie "likeur", omdat een likeur altijd gesuikerd op de fles gaat en (echte) absint nooit. (Vroeger was dat onderscheid misschien minder strikt, gezien de titel van Bedel.)

(En ik heb een paar taalfouten gezien. Mag ik die ook noemen?)

 

Zenzero (04/19/08 om 22:40:46):

Wow! Wat weerhoudt jou er plotseling van om ze op te sommen zonder uitdrukkelijke toestemming?

 

Helfrich (04/19/08 om 22:59:37):

Niets eigenlijk, of het zou de vermoeidheid moeten zijn. Waarom vervoeg jij zo'n moeilijk woord als "weerhouden" ineens correct? Is dit een complot of zo?

 

Zenzero (04/20/08 om 00:11:18):

Nee waarschijnlijk vermoeidheid, dat versterkt de aandacht.

 

Stijn - Huis Absinthia (04/20/08 om 12:16:47):

Helfrich, laat maar komen die taalfouden :)

Ja, valt absint nou onder de noemer likeur of niet? Dat heb ik me al dikwijls afgevraagd, zoals je zegt gaat normale likeur gesuikerd in de fles...

 

Zenzero (04/20/08 om 19:59:07):

Heeft een en ander misschien te maken met vrije vertaling uit het Frans? Om maar eens wat te noemen.

liqueur of de Engelse benaming, liquor als verzamelnaam voor sterke drank?

Officieel en volgens de bestaande literatuur wordt traditionele absint, zoals wij hem het het liefst hebben, in ieder geval gedistilleerd en nadien ongesuikerd gebotteld.

 

Helfrich (04/20/08 om 20:34:28):

Inderdaad, het Engels waarschijnlijk: liquor = sterke drank, liqueur = likeur. Absint valt zeker niet onder wat we vandaag de dag onder likeur verstaan.

 

Helfrich (04/21/08 om 00:05:02):

Stijn - Huis Absinthia schreef:

Helfrich, laat maar komen die taalfouden :)

Je hebt ze eerst zelf weggehaald, smiecht! Het blijft toch een jezuïtisch land, dat België. Maar jij blijft een held omdat je in Nütterden een Dorfkrugspfanne hebt besteld.

Er staat er nog minstens één, maar die doet geen pijn:  "te veel" dient niet aaneengeschreven te worden omdat het niet zelfstandig is gebruikt. "Te veel", analoog aan "te weinig" en niet (zelfstandig) "het teveel", analoog aan "het tekort".

We kunnen nu de zogenaamde trippers met nog meer feiten om de oren slaan over het thujongehalte en de "effecten" van absint. Dat betekent waarschijnlijk dat de huidige doelgroep kleiner wordt, want van absint ga je helemaal niet trippen. Nu hoeven we de rest van de wereld er alleen nog maar van te overtuigen dat absint desondanks de moeite waard is.

 

Stijn - Huis Absinthia (04/21/08 om 10:22:24):

Haha ja een smiecht ben ik, en leve de Pfanne! De dt foutjes had mijn lieve vriendin er al op schooljufwijze uit geplukt. Enkel dat "teveel/te veel" stond er dus nog. Merci Helfrich!

Ik heb wel een aantal ideeën om absint wat meer bekendheid en faam te geven, althans om het te proberen, eens ik alles op poten heb gezet om ook via absinthia.be effectief te verkopen... De Jezuïet in mij zegt, "Meer later"  ;)

 

sixela (04/21/08 om 12:45:59):

Stijn - Huis Absinthia schreef:

Helfrich, laat maar komen die taalfouden :)

Ja, valt absint nou onder de noemer likeur of niet? Dat heb ik me al dikwijls afgevraagd, zoals je zegt gaat normale likeur gesuikerd in de fles...


Neen. Gedistilleerde sterke ("geestrijke") drank, ja, maar geen likeur. Jenever, whisky en wodka noem je ook geen likeurs.

 

Stijn Absinthia (04/21/08 om 14:14:59):

Inderdaad Sixela, net zoals Helfrich denk ik dat die foute benaming komt door het Engelse "liquor", al zijn er veel bronnen die absint als likeur vermelden (zelfs de nederlandse wettekst van het absintverbod is er sprake van alsemlikeur, al bedoelden ze toen gewoon alle dranken waarin alsem wordt gebruikt) Maar ach wat zou het ook eigenlijk. Hoe zei Shakespeare het weer? That which we call a rose by any other name would smell as sweet... ;)

 

Kroeze (04/22/08 om 10:44:53):

Helfrich schreef:

Ik heb wel wat moeite met de kwalificatie "likeur", omdat een likeur altijd gesuikerd op de fles gaat en (echte) absint nooit.)32. Likeur
a) Likeur is een gedistilleerde drank die:
i) een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, heeft van ten minste:
— 70 g per liter voor kersenlikeur waarvan de ethylalcohol uitsluitend uit kersen-eau-de vie bestaat,
— 80 g per liter voor gentiaanlikeur of soortgelijke likeuren bij de bereiding waarvan gentiaanplanten
of soortgelijke planten als aromastof zijn gebruikt,
— 100 g per liter in alle overige gevallen;
ii) is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten of een distillaat uit landbouwproducten of een of
meer gedistilleerde dranken of een mengsel van dergelijke producten die zijn verzoet en waaraan eventueel
landbouwproducten of voedingsmiddelen zoals room, melk of andere zuivelproducten, vruchten, wijn of
gearomatiseerde wijn zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991
tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en
gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (1) zijn toegevoegd.
b) Het alcoholvolumegehalte van likeur bedraagt ten minste 15 % vol.
c) Bij de bereiding van likeur mogen geen andere aroma’s dan natuurlijke aromastoffen en aromatiserende
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), i), en onder c), van Richtlijn 88/388/EEG en
natuuridentieke aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), ii), van die richtlijn worden
gebruikt.
Natuuridentieke aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), ii), van de genoemde richtlijn
mogen echter niet worden gebruikt bij de bereiding van de volgende likeuren:
i) vruchtenlikeuren:
— zwarte bessen,
— kersen,
— frambozen,
L 39/40 NL Publicatieblad van de Europese Unie 13.2.2008
(1) PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2005.

 

Christian (04/28/08 om 08:13:54):

Absinthisme kent maar een oorzaak: ethanol.

En het kopersulfaat wat soms in de goedkopere absint merken zat heeft daar niks mee te maken?
Dat waarschijnlijk gedronken werd door de lagere klassen (dus meestal in grotere hoeveelheden)..

Aldus een stukje van het  The Fée Verte Absinthe Forum :

In November last year I cracked open another of my bottles from the PF 1914 cache, and this time I chose the one with most green-looking content. I then realised that this was probably not one of the so-called "very green" bottles, although it showed a huge difference in colour compared to the amber content of the first bottle I opened.

The scent and flavor of this absinthe is even better than that of the first bottle I opened. But I won't dive into a review of it here (everyone knows what people think of this nectar anyway); it will suffice to say that it tastes more fresh, or young, than the "regular" PF 1914. It is so flowery, so fresh and well preserved, that one easily imagines this is how a glass of Pernod Fils must have tasted during the Époque. Hence it's a most luxurious enjoyment.

The second big surprise appeared when I had emptied the bottle for measuring. In the bottom of the bottle, there was a clay-like layer of sediment that had a blue-green colour. It looked like the particular matter one can find within wine bottles after stationary storage for a longer time, only this had a more solid consistency. Rubbing it between my fingers, it felt just like fine clay. Tasting a wee bit of the substance, it also tasted like abrasive, like clay, or possibly old bottle wax.
Judging by the colour of it, I would say it could be wax. If so, how did that wax end up inside the bottle? (The wax used to seal these bottles is bright red, btw.)Dit is natuurlijk wel vreemd in een pre-ban PF fles, het zou ook een overblijfsel kunnen zijn van een onnatuurlijk kleuringsproces, of wat zegelwas.

 

Stijn Absinthia (04/28/08 om 12:53:14):

Kopersulfaat en nog wat van de chemische rommel die men toevoegde voor kleuring of smaakversterking kunnen rare dingen met je doen, maar naar mijn mening was het toch in de eerste plaats de alcohol die het em deed. En die twee in combinatie...

 

Helfrich (04/29/08 om 22:19:06):

Van thujon in absint word je niet gek, maar absint was een probleem dus er zal wel iets anders in gezeten hebben, zoals methanol of kopersulfaat in de goedkope merken die heel veel gedronken werden.

Het klinkt best plausibel en ik heb het zelf jarenlang verkondigd. Ondertussen is er bij mijn weten nooit absint voor de armen teruggevonden die boordevol schadelijke stoffen zat, laat staan dat we cijfers kennen die wat zeggen over het marktaandeel van dergelijk schadelijk spul.

Het artikel concludeert erover:


The theoretical likelihood that some of these cheaper
products contained significant concentrations of methanol,
copper, antimony and/or other likely impurities and adulterants
cannot be excluded, although it must be emphasized that no
such samples have been discovered thus far.


Het zou zomaar een tweede mythe kunnen zijn; een mythe die leeft onder hen die weten hoe het zit met thujon.

Dat bezinksel ziet er evenwel heel vreemd uit. Vooral de kleur doet aan neergeslagen koperzouten denken. Ik durf er verder niets over te zeggen.

 

Zenzero (04/29/08 om 23:49:02):

Hè jammer. Dat getuigt dan weer van weinig lef!

Misschien een fles clandestien gedistilleerde absint, een imitatie gebotteld in een PF fles en wel gekleurd volgens de methode uit de overleveringen.

 

Helfrich (04/30/08 om 00:00:53):

Dat heeft niets met lef te maken. Ik heb gewoon geen idee wat er aan de hand is en dan doe ik er liever geen uitspraak over. Er zijn andere mensen die graag uitspraken doen over dingen waar ze geen idee van hebben, maar ik behoor niet tot die categorie.

Mijn ideeën kunnen best onjuist blijken, maar als ik geen idee heb houd ik liever mijn bek.

 

Zenzero (04/30/08 om 00:16:26):

Ik had wel een idee, sterker nog ik heb het nog steeds en daar over bek m'n houden is een héél slecht idee.

Geen idee hoe dat komt maar 't zal me ook een rotzorg zijn.

 

Christian (04/30/08 om 08:37:12):

Omdat dit aangetroffen werd in een gesloten PF van rond 1914 en PF toen eigenlijk op het punt stond om opgedoekt te worden (naar mijn weten) werd er gespeculeerd dat deze fles wellicht ergens anders is gebotteld, minder vakkundig en zodoende het goedje erin is verzeild geraakt.
Een andere mogelijkheid is geopperd dat PF iets heeft toegepast om de kleuring, want deze fles was qua kleur veel groener dan zijn voorgangers uit dezelfde cache, voor lange tijd te preserveren omdat men wist dat het hier om de laatste flessen in productie ging.
Dat zou ook het hoger gemeten ethanol gehalte in de fles kunnen verklaren.
Het allerlaatste waar men wel aan zou denken is natuurlijk het kopersulfaat wat PF uiteindelijk de kop zou hebben gekost (speculatie)..maarja het mysterie van de Titanic is eigenlijk ook nooit opgelost..

 

Zenzero (04/30/08 om 14:57:59):

Daardoor zijn dat soort historische feiten ook bestempeld als mysterie, toch?

Maar uiteindelijk zijn er altijd individuen met zowel antwoorden als verklaringen voor dit soort zaken, zoals bijvoorbeeld deze.

 

Helfrich (04/30/08 om 15:48:44):

Aangezien de flessen niet bij Pernod Fils zijn gebotteld en in mandflessen zijn geleverd kan er vanalles mee gebeurd zijn, als het al Pernod Fils is. In ieder geval lijkt het erop dat er onverdund is geleverd, gezien de alcoholmeting. Wat er verder wel en niet mee gebeurd is valt nauwelijks na te gaan.

Ik ben benieuwd naar de bepalingen die Mindshifter zou laten uitvoeren. (Of heeft hij daar al ergens resultaten van gepost?)

Het sediment kwam maar in enkele flessen voor (of slechts 1?). Schijnbaar is er in die fles(sen) iets terechtgekomen wat er mogelijk niet in hoort. Geen idee.

Misschien een fles clandestien gedistilleerde absint, een imitatie gebotteld in een PF fles en wel gekleurd volgens de methode uit de overleveringen.

Het allerlaatste waar men wel aan zou denken is natuurlijk het kopersulfaat wat PF uiteindelijk de kop zou hebben gekost (speculatie)

Dan zou de man die in zijn artikel stelt dat er nooit absint met kopersulfaat is gevonden aan zijn klanten absint met kopersulfaat verkopen, misschien zonder het zelf te weten. Die man kennende acht ik dat niet aannemelijk, maar ik wil het niet uitsluiten.

 

Christian (04/30/08 om 18:22:48):

Helfrich schreef:


Ik ben benieuwd naar de bepalingen die Mindshifter zou laten uitvoeren. (Of heeft hij daar al ergens resultaten van gepost?)


..ik heb nog niks kunnen vinden.

 

Helfrich (04/30/08 om 18:36:12):

Ik heb hem er al wel naar gevraagd...

 

Christian (04/30/08 om 19:41:29):

Ik ben toch benieuwd naar de uitkomst..de blauwe kleur voorspelt niet veel goeds, maar we zullen afwachten.

 

Helfrich (05/06/08 om 19:22:59):

Bon, ik kreeg zojuist bericht van hem. Hij heeft de resultaten gepost: http://www.feeverte.net/forum/index.php?s=&showtopic=4650&view=findpost&p=154742 Geen spannende koperzouten.

 

Barski (05/06/08 om 20:06:14):

Inderdaad. Maar het blijft desondanks onduidelijk hoe dit kalkachtige goedje in die fles is beland.

 

Bop (05/07/08 om 09:26:21):

Eén en ander sijpelt zelfs de populaire Vlaamse pers binnen:

http://www.demorgen.be/dm/nl/994/Weirdo/article/detail/267112/2008/05/06/Legende-van-absint-blijkt-zever.dhtml

 

Stijn Absinthia (05/07/08 om 13:51:23):

Vooral de commentaar die op dat artikeltje van die krant gegeven wordt is weer zeer typerend triest... Zo gaan we nog veel werk hebben in Vlaanderen.

"Hill's blussen met red bull"... "straf spul"... "maar ni overdrijven hé"

...

 

Algemene absintdiscussie