Het café

De 'Graal'-Manuscripten : 'de AB-solutie'

Valianth (07/29/05 om 20:44:11):

Hoe bekijkt een ABsinth-mens dat wat volgt ?


'DE GOEDE APPE-TIJT
VOOR EN NAAR ALLES WAT MOOIE DINGEN CREËERT'
[b]~ GRAALGEDICHT ~[/b]

HET H-APPEN
NAAR EN IN DE TIET
DE TIJT (D)
DIE HAAR EN HET M-ELK IS
IN EN UIT DE KEU-KEN
DIE WIJ ALLEN HEU-GEN
ALS DE VREUGDE VAN DE KEUZE
ALS DE K-ELKEN DER BORSTEN
ALS DE BOEZEMS VAN HET H-ART

DE MOOIE MEISJES EN HUN VROUW ZIJN
ALLEN MOEDERS VAN DE TIJDT
ALLEN EN DUS KENNERS
VAN DE BRONNEN
VAN HET H-ART

HET HART
DAT SPIJ-ZICHT ZICH
VAN ALLE TIJDEN
EN KENT DAAROM DE WARE SMAAK
DE SMAAK VAN ALLE SOORTEN KO-REN
HET GRAAN, DE GRAAL
MET DE WIJN
VAN HET BE-KOREN
HET GRAA-N MET DE GRAA-L
DIE ONS TOT - ENIGE MENSEN - MAAKT

______________________________________________________________


‘WEL(L) VAARTH MIJN KIND ?!’
[b]~ GRAALGEDICHT ~[/b]

‘WEL(L) VAARTH’, MIJN LANGVERWACHT GEDRAGEN EN GEBORGEN KIND,
DAT OP DEES AARD NU WELDRA KOMT EN ER ZIJNS GELIJKEN VINDT,

‘BEGINS’ HET BEACHT GEBRACHT EN BEELDIG OORD,
DER WARME WELVINGEN DER WELKOMSTBRON,
WAARBIJ DE BEZOETE WEELDERIGHEID DER BEIDEN BORSTEN HOORT,

‘ZICHZELF HERKENT’ IN HET VOL EN VOEL
DER ZACHTE WARME VACHT
BIJZORGD, BIJZOOGD THER TIJD ONTSTOND,
BIJ DAG BIJ NACHT,
'INSTANTH' AAN TOOCH DER TEPEL TOCH EN THOTH
ZICHZELVE BRACHT

‘IN MOND EN SMAAK’ HET STRALEND WOORD
DER MELKBEWUSTE BORSTEN IN VREDIGHEID
BIJLEDIGEN ER VERNEMEN KAN,
EN ZICH VERPLAATSEND BIJ VOLDOENING EN BEGAAFD,
'TUSSEN-IN' DE GELIJKWAARDIGHEID DER VORSTELIJKE WEL(L)-VAARTHSBRON . . . ,
BIJ TOEVAL SLAPEN KAN

______________________________________________________________


[color=black]~ GRAALGEDICHT ~[/color]

[color=yellow]___________[/color][b][color=violet]HE[/color][/b]-[color=red]M[/color]-[b][color=blue]EL[/color][/b][color=yellow]___________[/color]

[b][color=violet]HE[/color][/b]LE[color=red]M[/color]AAL BIJ [color=red]M[/color]OEDER ' [color=red]M[/color] ' IN [b][color=violet]HE[/color][/b]T [color=red]M[/color]IDDEN
LIGT G[b][color=blue]EL[/color][/b]IJKS UW HARTJE [color=red]M[/color]ENSCH TE WEZEN

DE DROOM TE LEZEN VAN ZICHZ[b][color=blue]EL[/color][/b]F
[color=red]M[/color][b][color=blue]EL[/color][/b]KAAR ALLICHT TE VO[b][color=blue]EL[/color][/b]EN EN TE KENNEN
EN TE GROEIEN IN HET VÓÓR-ZICHT
VAN DE BIJ-BEHOORDE K[b][color=blue]EL[/color][/b]KEN
[color=red]M[/color]EDENZO DE AAN-GEBOORDE [color=red]M[/color][b][color=blue]EL[/color][/b]KE

H[b][color=blue]EL[/color][/b]E[color=red]M[/color]AAL THOTHAAL DE ' [color=red]M[/color] ' IN [b][color=violet]HE[/color][/b]T [color=red]M[/color]IDDEN

GEBOREN 'ER-BIJ-HOREN' OP DE AARDE
[color=red]M[/color][b][color=blue]EL[/color][/b] EN [color=red]M[/color]I[b][color=blue]EL[/color][/b] VAN ZOETE [color=red]M[/color][b][color=blue]EL[/color][/b]K
[color=red]M[/color]EDE K[b][color=blue]EL[/color][/b]K [color=red]M[/color]ET [b][color=violet]HE[/color][/b][b][color=blue]L[/color][/b]DER WAATHER
VOOR [b][color=violet]HE[/color][/b][color=red]M[/color], VOOR HAAR

HAAR DAT IS UW GO(E)DE [color=red]M[/color]OEDER
EN [b][color=violet]HE[/color][/b][color=red]M[/color], DAT IS UW GO(E)DE VADER,
IN-[b][color=violet]HI[/color][/b][color=red]M[/color][color=red]M[/color]ELS HAAR EN UWER W[color=blue]EL[/color]L-BEHAAGHEN

______________________________________________________________


'We leven in de verhalen
die we aan onszelf en mekaar vertellen'
-------------------------------------------------

Erkenning betonend behoudends
het Waarachtige Verhaal
in de Vlaamsche Thaal,
Trachten we de lessen die we leerden
van begeren en beheren
door te geven
van verleden naar het heden,
Krachtens tal van woorden
die wij in en uit onszelf
minzaam formuleren
om het mooiste beeld
te cultiveren

Machtens Wijsheid Zins Het Woord,
dat we 'Leven' om te 'Leren' om te 'Lezen'
Weze Lezen dan
het nemen in Waardering,
van allicht de Waarheid
in betekening en berekening,
ter herkenning en verwondering,
dat we Eeuwig Mogen Leven
om verfijning en verblijding
na te streven

___________________________________________________________________________      


Nieuwe eigentijdse 'taal-onthullingen', brengen een 'thothaal nieuw licht' in ons Hart.
De onderstaande geschriften (ref.) bewijzen dit.
Er is sprake van Egyptische taal-enten voor alle culturen, en een heersende taal-matrix voor alle culturen.
De Vlaamsche en de Nederlandsche taal, hebben een éénmakende en helende 'sleutel-positie'.
Deze veritabele 'Graal-manuscripten' behoren en betonen dan ook, 'het belangrijkste erfgoed' van en voor 'de mensheid' te zijn.

De verborgen kennisch van de '[b]betekening[/b] der woorden', wordt alleen hier toegelicht.
Wat wij hierbij graag halen is:  het 'Karmische' herstel van alle geestelijke en fyzische problemen; het is de enigste oplossing.
'Wij nemen het zekere voor het onzekere'.


'Hij die kijkt, begrijpt tot zijner gelukzaligheid'.

[color=white]_______[/color]de geruststellende 'Graal'-manuscripten, vindt u hier

[color=white]______________[/color] [color=red]>>>[/color] [color=white]__[/color]http://niburu.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=870


________________________________________________________________

Valianth

 

Helfrich (08/09/05 om 22:39:37):

Eh ja, die betekening der woorden zal wel de schok of lacaniaanse scansion tussen taalelementen zijn. Karmisch herstel is me echter een raadsel. Zou ik wat meer informatie kunnen krijgen over melk, weelderige borsten, mooie meisjes en hun vrouw zijn?

 

Valianth (08/22/05 om 14:17:13):

Voor de kwaliteit van de mooiste meisjes die ook spiritueel hoogst scoren, weze men voldoende voorbereid, want dit is krachtigst.
Ook voor de bekwame tuinier die een verwilderd tuintje ziet zitten, is er een dankbaar aanbod thoth cultivatie.

Zij die houden van 'rollende lekkere wijven', zijn 'bij gebrek aan beter', passé (matrix-cliché) ingesteld; 'het kwaliteits-beeld der toegevoegde waarde' is hedendaags vernieuwend. De cultivatie van het delicate vrouwenlichaam, is de geachte optie in 'karmisch opzicht' geworden.
De ware hobbyist bezint zich grondig in deze tijden. De 'betekening' van het lichaam, wordt eerst gedragen in de geest van 'het Beschouwende Verhaal': gezondheid, immuniteit, 'comfortabele' proporties van billen en borsten, enz ..., herinneren zich dan als vanzelf.

In elk geval met het begin beginnen dus en in de juiste orde werken, anders behaal je 'het hoogste verlangen' niet behoorlijk.
Een diepere studie aangaande de 'bekoorlijkheid der vrouwelijkheid' vindt u in 'de Geschriften'.


Valianth


 

GrayWolf (09/27/05 om 11:17:42):

Dan zul je deze ook leuk vinden:


"It's the Miraculous Lactation of St. Bernard of Clairvaux. According to legend, St. Bernard (identifiable by his white Cistercian habit) was praying with his accustomed eloquence before a statue of the Virgin Mary nursing the infant Jesus. When his mouth became dry, the image of the Virgin obligingly came to life and gave him a refreshing drink from her own Holy Breast. In some versions, he's shown helping himself to a nipple; in others, the Virgin squirts the stream directly into his mouth." --kjn
Of deze:

http://poetry.rotten.com/mother-of-god/

 

Helfrich (09/27/05 om 15:37:14):

Ik vind vooral die sprietsende madonna van Alonso Cano wel grappig -- een krachtig straaltje in de mond van de sobere en strenge Bernardus.

Hier een van Cornelis Cornelisz van Haarlem:De non wordt ervan verdacht zwanger te zijn. Als ze lacteert is haar schuld bewezen. Maar hee, een wonder voltrekt zich en haar borst geeft wijn! Jaja.

 

Valianth (12/13/05 om 17:17:32):

De virtuele en reëele inzage van het Boek 'EX-CAL-I-BUR',

                vindt u hier  > > >  http://niburu.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1211


Valianth

 

Het café