Algemene absintdiscussie

Ordinaire, Henriod en de uitvinding van de absint

GroeneFee (09/29/04 om 23:22:20):

Op onze pagina over de geschiedenis van de absint noemen we de Franse arts Pierre Ordinaire, maar stellen we dat het absintrecept afkomstig was van Henriette Henriod uit het Zwitserse Couvet. Helemaal zeker is dat niet. Wie heeft de absint nu eigenlijk uitgevonden?

De geschiedenis gaat terug tot in de Oudheid, toen alsem al werd toegepast in tincturen en dranken (zie onze Artemisia-pagina). Het recept dat Dubied kocht moet evenwel ergens in de achttiende eeuw zijn ontstaan.

Het blad La Nature schreef in 1894 dat het recept afkomstig was uit de abdij van Montbenoît. De monniken zouden hun recept aan Ordinaire hebben toevertrouwd. Hoewel het niet ongewoon is dat monniken zich bezighouden met plantaardige preparaten, bestaat er geen enkele aanwijzing voor de juistheid van dit verhaal.

Alphonse Petitpierre schreef in 1871 dat Ordinaire op zijn paard, genaamd La Roquette, door de Zwitserse Jura trok en patiënten genas met zijn panacées, waaronder een absintelixer waarvan hij het geheime recept zorgvuldig bewaarde. Feitelijk is er van Ordinaire enkel een 'bloedzuiverend' middel op basis van cichorei bekend.

Het is niet ondenkbaar dat Ordinaire van alsemextracten gebruik heeft gemaakt. Een verhaal wil dat hij zijn recept had toevertrouwd aan zijn huishoudster mej. Grandpierre. Zij zou het hebben doorgegeven aan de dochters van luitenant Henriod. Deze meisjes waren echter pas 5 en 8 jaar oud toen Dubied het recept van ze zou hebben overgenomen, wat niet waarschijnlijk lijkt. Bovendien blijkt Ordinaire helemaal geen huishoudster te hebben gehad.

In 1893 schreef Edmond Quartier-La-Tente dat het recept van absint al bekend was in het kanton Neuchâtel vóór de komst van Ordinaire in 1771. Henriette Henriod bereidde elixers om uiteenlopende kwalen te behandelen. Een daarvan was een gedistilleerd alsemextract. Een etiket van rond 1750, dat wordt bewaard in het Historisch Museum van Neuchâtel, toont een afbeelding van een distilleerkolf. De tekst vermeldt: "Hoogwaardig absintextract volgens het unieke recept van mej. Henriod uit Couvet."

 

Algemene absintdiscussie